Beschikbaarheid | Availability

De komende maanden zit ik op een opdracht.

Voor opdrachten gaat mijn interesse uit naar een OutSystems danwel Java Spring opdracht binnen 50km reisafstand van Ede. Hierbuiten kunnen we combineren met telewerkdagen.

Neem gerust contact op met mij bijv via mail of LinkedIn.

Met vriendelijke groet,

Hans Dollen

Han(d)s on Development